TRÄNINGSPROGRAM

Individuellt anpassade program av högsta kvalitet
TJÄNSTER

 

Jag erbjuder flera konsulttjänser inom idrott, hälsa och fysisk aktivitet. Mina tjänster passar er med verksamhet inom elitidrott som vill öka prestationsförmåga och/eller hälsa, barn- och ungdomsverksamhet inom idrott med fokus på utbildning inom träning och hälsa. Även företag och föreningar kommer dra vinster av mina kunskaper och skapa en hälsosammare arbetsplats.

Min kunskap grundar sig i vetenskaplig evidens.

PROJEKT

 

Mina erfarenheter kommer från jobb med idrottare på högsta nationella, internationella och olympiska nivå. Jag har stor erfarenhet av föreläsningar mot grupper på olika nivåer, oavsett om målet är idrottsfysiologi och träning eller hälsa och välbefinnande. 

Richard Kalenius

+4670 689 20 60

richard.kalenius@gmail.com

 

© 2023 Richard Kalenius

Följ mig på sociala medier