OM MIG

Mitt namn är Richard Kalenius. Jag kommer från Karlstad och arbetar som idrottskonsult.

Jag har en femårig masterutbildning i idrottsvetenskap från GIH i Stockholm. Utbildningen har gett mig kunskap inom fysiologi, biomekanik, fysträning och hälsa. Idrottsvetenskap är en forskarinriktad utbildning mot idrott. Jag har således arbetat nära forskning och grundar mina kunskaper på evidens. 

Min bakgrund inom idrott kommer från många olika sporter där jag testat på mycket för att skapa mig en bild av de fysiska kraven som ställs för att kunna prestera. Jag är skidåkare sen barnsben och det har alltid varit ett intresse som följt med.  

Jag älskar sport och drivs av prestation. Mitt senaste uppdrag hos det svenska alpina landslaget innebar att hjälpa de landslagsaktiva åkarna att höja sin prestationsförmåga genom fysträning, återhämtning och andra strategier. 

Vid sidan av mina projekt driver jag Sportscience.se tillsammans med Gordan Divljak. En portal med syfte att förmedla idrottsforskning och minska glappet mellan forskning och praktik. 

© 2023 Richard Kalenius

Följ mig på sociala medier